Balkony OPTIMI

Zasklení balkónu OPTIMI

Zasklení balkonu či lodžie je provedeno osazením u stropu horním, rozdvojeným kolejničkovým vedením. Spodní vedení je uchyceno na zábradlí. Mezi těmito vedeními se na kolečkách posouvají skla tl.6 mm.

Skla jsou tvrzená, osazena v profilech nahoře a dole. Boční hrany skel profily nemají, proto systém neruší vzhled domu, jako například skla v rámu.

Při manipulaci se postupuje tak, že se otevře první sklo u boční stěny balkonu či lodžie a další skla se posouvají a v rozdvojeném horním vedení se skla otáčí a přiklápí na první sklo, nebo na skla již ke straně odsunutá. Takto je možno balkon, lodžii otevřít částečně, nebo úplně podle potřeby. Při zavření balkonu, lodžie se postupuje opačně, tzn. skla se zpětně otáčí a posouvají na druhou stranu, až je balkon, lodžie úplně zavřená.

Zasklení balkonu, systém OPTIMI, náčrtek
Systém OPTIMI, náčrtekZasklení balkónu, lodžie - systém OPTIMI

Zasklení balkonu OPTIMI zvenku
Zasklení balkónu, lodžie - systém OPTIMI